شماره جدید بخش فروش شرکت‌ها و مراکز دولتی

شماره جدید بخش فروش شرکت‌ها و مراکز دولتی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که به منظور افزایش گستره خدمات در راستای رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان، دفتر فروش مراکز دولتی و شرکت‌های مجموعه ایران پتک به محل جدید منتقل شده و از این پس شما می توانید با شماره خط ویژه 25908 با ما در ارتباط باشید.