ابزارآلات مارک زنی


1.    جهت ضربه زدن روی نگهدارنده های دستی، بایستی از چکش با سایز متناسب استفاده کرد.
2.    به هنگام استفاده از پرس های ضربه ای (لنگ) باید توجه داشت که اگر ضخامت قطعات بیش از چند دهم میلی متر تفاوت داشته باشد اختلاف عمق مارک ها بسیار زیاد بوده و عمر سنبه های مارک زنی کاهش خواهد یافت چرا که هر چه عمق مارک زنی بیشتر باشد نیروی وارده به سنبه ها افزایش یافته و سریعتر مستهلک می شوند.
3.    پرس های هیدرولیک معمولی در صورتیکه مجهز به سیستم کنترل فشار هیدرولیک و یا تنظیم کورس دقیق باشند محدودیت مارک زنی بر روی قطعات با تولرانس ضخامتی بالا را ندارند ضمن اینکه برای مارک زنی با عمق زیاد، پرس های ضربه ای مناسب تر می باشند چرا که سنبه ها کمتر آسیب می بینند.
4.    سطح قطعه ای که قرار است مارک زنی شود بایستی کاملاً صاف و تخت باشد تا اینکه تمام ارقام در یک زمان درگیر شده و عمق آن ها یکسان باشد در غیر این صورت بعضی از ارقام زودتر تخریب شده و با دیگر ارقام اختلاف ارتفاع پیدا خواهند کرد.
5.    در هنگام استفاده از سنبه های مارک زنی، مراقب باشید که بیش از حد فرسوده نشوند چرا که در این حالت، لبه های تیز حروف و اعداد از بین رفته و پهن می شوند بنابراین نیروی مارک زنی به شدت افزایش یافته و اثر مارک زنی بر روی قطعه نامناسب خواهد بود.
6.    سختی قطعاتی که مارک زنی می شوند نبایستی بیش از 38 راکول سی باشد چرا که باعث تخریب زودهنگام سنبه ها می شود.
7.    پرس های دستی و نیوماتیک برای مارک زنی نیروی پائین بسیار مناسب هستند این پرس ها معمولاً می توانند تا حدود 6 تن نیرو اعمال کنند.
8.    پرس های هیدرولیک و هیدرونیوماتیک معمولاًحدود 15 تن نیرو دارند.
9.    در هنگام کار دستگاه پرس مارک زنی، مطمئن شوید که دنباله هلدر تا انتها در ابزارگیر قرار گرفته باشد چرا که در غیر این صورت نیروی ضربه به طور کامل اعمال نخواهد شد.
10.    سنبه های دستی را بطور عمودی بر روی قطعه کار قرار داده و ضربات چکش را بصورت کاملاً عمود به سنبه وارد کنید.
11.    از سنبه های پلیسه شده استفاده نکنید چرا که ممکن است پلیسه های آن پرتاب شده و به کاربر آسیب برساند.
12.    در صورت پلیسه شدن مقطع سنبه، آن را با سنگ صاف کرده و مجدداً مورد استفاده قرار دهید.