سوهان ها

1.    قبل از عمل رنده کاری توسط تیغه سطح چوب، از نبودن پیچ یا میخ روی سطح کار مطمئن شوید.
2.    پس از خاتمه رنده کاری، جهت جلوگیری از کنده شدن رنده، آن را به پهلو روی میز کار قرار دهید.
3.    از رنده پرداخت برای رندیدن رنگ، روغن، چسب و امثال آن استفاده ننمائید.
4.    جهت پاک کردن سوهان، برسی را در جهت دندانه های روئین بکشید.
5.    هرگز از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
6.    قطعه کاری که قرار است سوهان کاری شود را طوری قرار دهید که حرکت نکند (حتی المقدور آن را ببندید) تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی خودداری شود.
7.    برای اجتناب از آسیب دیدن آج ها، هرگز بر روی سوهان ضربه نزنید.
8.    ضمن اطمینان از محکم بودن سوهان در دسته و قطعه کار هیچگاه بر روی مواد سخت تر از خود سوهان کار نکنید.
9.    هرگز در حین کار با سوهان موج گیر بدنه خودرو، فشار بیش از حد وارد نکنید زیرا بدنه اتوموبیل از فلزاتی به ضخامت تقریبی 0/8 میلی متر ساخته می شود و امکان دارد در سطح کار ایجاد بریدگی نماید.
10.    هرگز در هنگام کار، دست خود را جلوی سوهان قرار ندهید.
11.    در هنگام سوهان کاری فلزاتی که قبلاً روی سطوح آن ها رنگ زده شده نسبت به نوع رنگ از حلال مناسبی مانند نفت و یا آب استفاده کرده و سطح آن را تمیز کنید تا مانع از لیز خوردن سوهان گردد.
12.    هرگز از سوهان به عنوان چکش استفاده نکنید زیرا جنس آن از فولاد شکننده بوده و ممکن است قطعاتی از آن کنده و پرتاب شوند.