ابزارآلات صافکاری

1.    قبل از شروع کار مطمئن شوید که سر چکش یه دسته یه خوبی محکم شده باشد.
2.    در هنگام چکش کاری، سیم های اتوموبیل را از باطری جداکنید زیرا حتی با ایجاد یک اتصال کوتاه در سیستم برق اتوموبیل، جرقه ایجاد شده و باعث آتش سوزی میشود.
3.    هرگز با چکش به سطح سندان نکوبید چون ممکن است ذرات فلز به صورت شما یا سایرین پرتاب شده و ایجاد جراحت کنند.
4.    هرگز از سوهان بدون دسته محافظ استفاده نکنید چون می تواند باعث ایجاد بریدگی شود.
5.    هرگز از سوهان به عنوان چکش استفاده نکنید زیرا جنس آن از فولاد شکننده بوده و ممکن است قطعاتی از آن پرتاب شوند.
6.    هرگز در حین کار فشار مازاد به سوهان وارد نکنید زیرا بدنه اتوموبیل از فلزاتی به ضخامت تقریبی  ۰/۸ میلی متر ساخته می شود و می تواند در سطح کار بریدگی ایجاد کند.