قلم ها و سنبه ها

1.    همیشه در هنگام استفاده از قلم ها از دستکش یا غلاف ایمنی محافظ دست استفاده نمایید.
2.    با توجه به نوع و موقعیت کار، سایز و شکل قلم و چکش مناسب را جهت ضربه زدن انتخاب نمایید.
3.    هنگام کار به لبه قلم نگاه کنید نه به سر قلم تا ضربه های چکش منحرف نشده و ایجاد جراحت ننماید.
4.    هیچگاه از قلم ها جهت کار بر روی مواد سخت شده ای که سختی بیش از 40 راکول سی ( (HRC دارند، استفاده نکنید چرا که خطر شکسته شدن لبه قلم و آسیب رساندن به شما را در پی خواهد داشت.
5.    مراقب باشید که هیچگاه لبه قلم آغشته به روغن نشود.
6.    در فواصل معین کار، پلیسه و لبه های تیز انتهای ضربه پذیر و یا نوک فرسوده شده قلم ها را سنگ زنی نمائید، این پلیسه ها و یا لبه های تیز می توانند در اثر ضربه های مداوم چکش ایجاد شوند.
7.    در هنگام سنگ زنی قلم ها، توجه داشته باشید که حرارت بیش از حد ایجاد نشود و برای اطمینان بیشتر، مرتباً آن را با آب خنک نمائید.
8.    هرگز از یک قلم که دچار خمیدگی، حالت دندانه دندانه شدن، ترک، قارچی شکل یا فرسودگی بیش از حد شده است، استفاده نکنید. چنانچه نوک قلم کند شده است، می توانید آن را تیز کنید.
9.    هرگز از قلم برای برش سنگ یا بتن استفاده نکنید.
10.    قبل از انجام کار، اطمینان یابید که سطوح ضربه زننده چکش و کله گی ابزار عاری از مواد زائد نظیر روغن باشد.
11.    به کاربر قبل از استفاده از ابزار، روش استفاده صحیح از ابزار آموزش دهید.
12.    همواره ضربات چکش را به صورت مستقیم وارد نمائید تا از انحراف ضربه جلوگیری بعمل آید. 


13.    هرگز به بدنه ابزار (قلم، سنبه و ...) ضربه نزنید.


14.     هرگز قلم را مجدد تحت عملیات حرارت قرار ندهید.
15.    همواره به این نکته دقت داشته باشید که لبه های برشی و نوک ابزار، تیز بوده و بایستی با زاویه درستی نسبت به سطح مقطع به کار گرفته شود.
16.    در قلم های تخت، تنها از یک گوشه نوک ابزار استفاده نمائید.
17.    اگر چنانچه در خصوص محدودیت ها و قابلیت های کاری یک ابزار مطمئن نیستید، حتماً با تولید کننده تماس گرفته و با ایشان مشورت کنید.
18.    هرگز از قلم، به عنوان اهرم استفاده نکنید.
19.    بهتر است در حین کار با قلم ها قسمت بالائی بدن شامل چشم ها (توسط عینک ایمنی) و دستان پوشیده باشد.
20.    در صورتیکه تیغه نامناسب قلم یا فشار نامناسب را به کار ببرید، قطعه کار را دچار آسیب خواهید کرد.
21.    اگر قطعه کار آنچنان سنگین نیست که در صورت ضربات چکش بر روی قلم حرکت نکند، بایستی آن را درون گیره یا به هر نحوی از انحناء در محل خود ثابت کرد.
22.    هرگز از قلم مخصوص چوب روی سطوح فلز استفاده نکنید.