لینک استانداردهای موجود

این استاندارد ها با مشارکت شرکت ایران پتک و اداره ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین گردیده است.

جهت مشاهده متن هر یک از این استاندارد ها، لطفاً روی موضوع استاندارد کلیک نمایید.

موضوع
شماره استاندارد ملي ايران

مهره‌هاي مهاركش پتك كاري شده (نوع باز)

18235

ابزار ضربه‌اي- ابزار تعمير بدنه

18236

آچار لوله گير- ويژگي ها و روش هاي آزمون

8119

آچار فرانسه

5185

پتك - ويژگي ها و روش هاي آزمون

8118

چكش سبك فولادي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

8121

چكش سنگين فولادي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

8120

آچار شلاقي سنگين - ويژگي ها و روش هاي آزمون

9221

آچار انبرقفلي و انبر قفلي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

9223

گيره روميزي كارگاهي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

9224

مفتولبر - ويژگي ها و روش هاي آزمون

9225

آچار شلاقي سبك - ويژگي ها و روش هاي آزمون

9222

قلم ها و سنبه هاي فولادي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

10356

سوهان - قسمت اول : ابعاد

10355-1

سوهان - قسمت دوم : مشخصات آج

10355-2

سوهان - قسمت سوم : مشخصات فني

10355-3

چكش آلومينيومي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

11905

چكش مسي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

11907

چكش چوبي - ويژگي ها

11906

چكش لاستيكي - ويژگي ها و روش هاي آزمون

11908

گیره لوله رومیزی- ويژگي ها و روش هاي آزمون

14545

آچار آلن -ویژگی ها و روش های آزمون

11663

گازانبر ساختمانی-ویژگی ها و روش های آزمون1

14053

گازانبر ساختمانی-ویژگی ها و روش های آزمون2

14051

گازانبر ساختمانی-ویژگی ها و روش های آزمون3

14055

گازانبر ساختمان-ویژگی ها و روش های آزمون4

14058

گازانبر نجاری و انبردست ظریفکاری-ویژگی ها و روش های آزمون

14051

پیچ گوشتی دو سو-ویژگی ها و روش های آزمون

14100-3

پیچ گوشتی چهارسو-ویژگی ها و روش های آزمون

16008-1

ايمني باربرهاي صنعتي- باربرهاي دستي و نيمه دستي پيش رانشي توسط فرد- قسمت 3: باربرهاي كفي

14598

سنبه های حروف و شماره کوب روی فلزات- ويژگي ها و روش هاي آزمون

14482