درباره آزمایشگاه

مرکز تخصصی آزمون ابزار  و آزمایشگاه متالورژی و کالیبراسیون شرکت ایران پتک در سال 1385 در کارخانه ایران پتک و با ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است و به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی به سازندگان و کمک به صنعت کشور با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها تجهیز و راه اندازی شد.آزمایشگاه مذکور در سال 1390 موفق به اخذ گواهی تأیید صلاحیت (آکرودیته) از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در سال 1392 موفق به اخذ گواهی استاندارد ISO/IEC-17025 ازمرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گردید. خط مشی کیفیت آزمایشگاه متالورژی و کالیبراسیون شرکت ایران پتک، ارائه مستمر خدمات بر اساس اصول فنی و استانداردهای معتبر ملی و بین المللی با حداقل زمان و هزینه و بهبود مداوم سطح کیفی خدمات می‌باشد. در این راستا مدیریت آزمایشگاه اطمینان دارد که با استقرار سیستم کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025-2005 تمامی پرسنل آزمایشگاه این سیستم را درک نموده و با رعایت موارد زیر در جهت دستیابی به این خط مشی تلاش می کنند:

  • تلاش در جهت اشتهار به دقت، صحت و کیفیت نتایج آزمون
  • تلاش در جهت برآورده کردن خواسته‌های مشتریان و جلب رضایت آن‌ها
  • پیاده سازی اهداف کیفیت در همه سطوح و در تمامی امور آزمایشگاه
  • افزایش سطح کیفی خدمات با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی معتبر
  • تلاش در جهت کسب رتبه اول در بین آزمایشگاه های مرجع
  • ایجاد محیطی آرام همراه با فرهنگ کار گروهی
  • تلاش در جهت افزایش بهره‌وری آزمایشگاه
  • محرمانه دانستن و حفاظت از اطلاعات مشتریان