ابزارآلات کوبشی


1.هرگز از چکش میخ کش برای ضربه زدن بر روی بتن، قلم های فولادی یا اشیاء مشابه سخت شده، میخ طویله استفاده نکنید. ضمناً هرگز از بخش کناری کله گی این چکش جهت ضربه زدن استفاده نکنید.
 
2. هرگز از چکش با دسته معیوب یا لق استفاده نکنید.
 
3. هرگز از چکشی که وزنه آن به حالت دندانه دندانه در آمده است، ترک خورده است، دچار حالت قارچی شده است و یا بیش از حد فرسوده شده است استفاده نکنید.
 
4. هرگز از چکش های چوبی یا لاستیکی برای بیرون آوردن میخ ها یا پیچ ها یا ضربه زدن به قطعات تیز فلزی استفاده نکنید.
 
5. هرگز از پتک صلیبی برای ضربه زدن به قطعات فلزی استفاده نکنید.
 
6. همواره از چکش متناسب با نوع کار (از نظر شکل و سایز) استفاده کنید. چکش های سبک (سایز 100 تا 2000 گرمی) جهت ضربه زدن به چوب، فلز، بتن، سنگ یا عملیات اجرائی بنائی، نجاری و آهنگری به کار می روند. چکش های سنگین (بیش از 2000 گرم) جهت ضربه زدن به فلزات سخت نشده، شکل دادن یا خم کردن آن ها و هم چنین برای شکستن یا شکل دادن سنگ یا بتن مناسب هستند.
 
7. هرگز از یک چکش برای ضربه زدن به چکش یا تبر دیگر استفاده نکنید.
 
8. ضربات را به صورت مایل به سطح ضربه خورنده استفاده نکنید.
 
9. هرگز چکش و یا پتک های دسته چوبی را در مجاورت منابع حرارتی قرار ندهید تا چوب رطوبت خود را از دست داده، خشک شده و کله گی لق نشود.
 
10. چکش را بسیار روان و بدون هرگونه فشار و استرس، اما پرقدرت در دست بگیرید یعنی همانگونه که با دیگران دست می دهید.
 
11. در زمان کوبش ضربات سنگین، قسمت انتهای ضربه و در زمان کوبش ضربات سبک تر، قسمت باریک میانه را در دست بگیرید.
 
12. بدون مسلح شدن چشمان به عینک، هرگز کار را آغاز نکنید.
 
13. از ضربه زدن به اشیاء پلیسه شده که از آنها احتمال کندگی و پرتاب پلیسه وجود دارد، خودداری نمائید.
 
14. پس از اتمام کار با چکش، حتماً آن را برای استفاده بعدی تمیز کرده و کنار بگذارید.
 
15. هرگز به یک سطح فولادی سخت شده توسط چکش ضربه نزنید.
 
16. در کلیه کارها، چکش زدن را با ضربات سبک آغاز کنید.
 
17. قبل از به کارگیری چکش، مطمئن شوید که دسته چرب یا لیز نباشد.
 
18. هرگز از قسمت دسته چکش برای ضربه زدن استفاده نکنید.
 
19. هرگز از قسمت دسته چکش برای اهرم کردن استفاده نکنید.
 
20. همیشه در هنگام کار کردن با چکش، شیشه های اطراف محل ضربه را بپوشانید.
 
21. برای ضربه زدن به قلم ها، سنبه ها و گوه ها و ... سطح ضربه زننده چکش باید بزرگتر از محلی باشد که به آن ضربه وارد می کنید به عنوان مثال برای ضربه وارد کردن به یک قلم با قطر 12 میلی متر، به چکش با سطح ضربه زننده حداقل 25 میلی متر نیاز است.