آزمون عملکرد ابزارهای دستی

آزمون عملکرد ابزارهای دستی نظیر:

آچار لوله‌گیر، آچار شلاقی، آچار فرانسه، آچار آلن، قیچی مفتولبر،

گیره رومیزی، چکش و پتک، انبرقفلی،قلم و سنبه فولادی، باربر حمل

بار و قلاب مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی